Vuosikokouksen tiedote

VAIVION ERÄNKÄVIJÄT RY. Jäsentiedote 1/2015

Seuran vuosikokous pidettiin 12.2.-15 Pärnävaaran hiihtokeskuksen kahvio.
Osanottajia oli 14 seuran jäsentä. Puh.joht. toimi Tomi Strandman ja siht. Seppo Pietarinen.
Toimihenkilöt vuodeksi 2015: Puh.joht. Tomi Strandman, varapuh.joht. Mika Pesonen, sihteeri Seppo Pietarinen ja rahastohoitaja Jari Huikuri.
Muut johtokunnan jäsenet: Pekka Turunen, Timo Ratilainen ja Matti Pietarinen.
Toiminnantarkastajat: Pekka ja Urpo Miinalainen.Varalla: Leo Komu ja Hannu Holopainen.

Jäsenmaksu vuodelle 2015 entinen kolmekymmentä ( 30 ) euroa ja liittymismaksu kolmesataa (300 ) euroa. Jäsenmaksun ERÄPÄIVÄ 30.4.-15. VIITENUMERO merkittävä ehdottomasti.

Valittiin riistanhoitojaosto : Vetäjä ANTTI PESONEN ja jäsenet Pekka Miinalainen, Matti Kummunmäki, Urpo Miinalainen, Jari Huikuri ja Tomi Strandman.
Koulutusjaosto: Vetäjä TOMI STRANDMAN ja jäsenet Heikki Pietarinen, Antti Pesonen, Silja Jokinen, Joona Lavikainen ja Antti-Oskari Kukkonen.
Hirvijaosto. Vetäjä JARI HUIKURI ja jäsenet Lauri Pesonen ja Teemu Turunen.

Yhdistyksen edustustehtäviin johtokunta valtuuttaa henkilöt.
Suomen Metsästäjäliiton P-K:lan piirin kokouksiin valittiin Ilkka Jokinen ja Seppo Pietarinen, yhdessä tai erikseen tai muu johtokunnan valtuuttama henkilö.

Riistanhoitokilpailuun ilmoitti tulokset 8 jäsentä.
Voittaja Risto Hirvonen 126 p, toinen Jani Sirainen 116 p, kolmas Jari Huikuri 112 p,
Kolme parasta palkittiin lahjakortilla.
Jatketaan kilpailua myös kuluvana vuonna. Parhaat palkitaan.
Ilmoittakaa riistanhoitotyöt ja saalisilmoitukset johtokunnan jäsenille tammikuun 15 päivään mennessä. Ilmoitus käy s-postilla, puhelimella ym. Sääntöjen mukaan jokaisen jäsenen velvollisuus toimittaa ilmoitukset johtokunnalle.

Lauri Pesonen 0505485925 ja Tomi Strandman 0503497569 toimii suurpetoyhdysmiehinä. Ilmoittakaa havainnot heille.

Järjestetään kivääri-ja haulikkoammunan harjoittelua ampumaradalla. Seuralla on edelleen käytössä siirrettävä ilmakiväärirata. Jäsenet voivat sitä lainata. Tied. puh.joht.tai Jari Huikuri.

Uusiksi koejäseniksi hyväksytty Antti Lähteenmäki, Janne Hurskainen ja Mirva Malinen.
Koejäsenet velvoitetaan käymään seuran kokouksissa.

Seuran metsästysalueista karttoja saatavilla puheenjohtajalla, siht.ja rahastonhoitajalta.

Päätettiin, että hirvipeijaiset kustantaa seura. Hirvenlihat toimittaa hirvenmetsästäjät ja hirvimiehiltä
peritään osallistumismaksu 100 € osallistuja.

Katsokaa Vaivion Eränkävijät ry:n nettisivut. Löytyy tietoa seuran kokouksista, riista-ja toiminkortti ym. Sivuja päivitetään tarvittaessa.

Puh.joht. 0503497569, sähköposti: trantamies@gmail.com
Terveisin siht. Seppo Pietarinen. Puh. 050-4661252. Sähköposti: pietarinen.seppo@gmail.com